คุณหญิง ดร.สมนึก เปรมวัฒนะ ได้บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพัฒนาหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวช – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คุณหญิง ดร.สมนึก เปรมวัฒนะ ได้บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพัฒนาหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวช

คุณหญิง ดร.สมนึก เปรมวัฒนะ ได้บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพัฒนาหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวช

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอขอบพระคุณ คุณหญิง ดร.สมนึก เปรมวัฒนะ
ได้บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่อพัฒนาหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวช
เป็นเงิน 500,000 บาท