โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
ณ ลานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)