คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับบุคลากรจาก School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับบุคลากรจาก School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย

คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับบุคลากรจาก School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย

     วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และกิจการนิสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.Rosaline Binti Hassan, MBBS,Ph.D และ Prof.Dr.Zulkeflee Bin Ismail,MBBS,Ph.D จาก School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ วิจัย และหารือถึงการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) การศึกษา ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2560 โดยบุคลากรต่างประเทศ ได้เดินทางเข้าพบ ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการวิจัย ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย