คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2561 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และท่านหัวหน้าส่วนราชการ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2561 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และท่านหัวหน้าส่วนราชการ

คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2561 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และท่านหัวหน้าส่วนราชการ

     ระหว่างวันที่ 3 – 9 มกราคม 2561 ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม