คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ให้ความรู้ให้ความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกลุ่มประชาชน ในงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ให้ความรู้ให้ความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกลุ่มประชาชน ในงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ให้ความรู้ให้ความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกลุ่มประชาชน ในงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์
ให้ความรู้ให้ความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกลุ่มประชาชน
ในงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561
วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
ณ บ้านหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม