นิสิตคณะแพทยศาสตร์ให้ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคของร่างกาย จัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล ในงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : นิสิตคณะแพทยศาสตร์ให้ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคของร่างกาย จัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล ในงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ให้ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคของร่างกาย จัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล ในงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ให้ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคของร่างกาย จัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล
ในงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561
วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง