บุคลากรและนิสิตคณะแพทยศาสตร์ สาขาปฏิบัติบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ให้ความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกลุ่มประชาชน ในงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรและนิสิตคณะแพทยศาสตร์ สาขาปฏิบัติบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ให้ความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกลุ่มประชาชน ในงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

บุคลากรและนิสิตคณะแพทยศาสตร์ สาขาปฏิบัติบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ให้ความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกลุ่มประชาชน ในงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

บุคลากรและนิสิตคณะแพทยศาสตร์ สาขาปฏิบัติบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
ให้ความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกลุ่มประชาชน
ในงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561
วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม