ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องอบทำให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำชนิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : สอบราคา/ประกวดราคา : ประกาศเปิดเผยราคากลาง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องอบทำให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำชนิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องอบทำให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำชนิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องอบทำให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำชนิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

[wpfilebase tag=file id=57 /]