ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Auburn University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา Showa University ประเทศญี่ปุ่น University of Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ และ Sanata Dharma – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Auburn University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา Showa University ประเทศญี่ปุ่น University of Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ และ Sanata Dharma

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Auburn University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา Showa University ประเทศญี่ปุ่น University of Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ และ Sanata Dharma

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ME 1-0310 (120 ที่นั่ง) 09.00 น. ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่ายโรงพยาบาล พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Auburn University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา Showa University ประเทศญี่ปุ่น University of Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ และ Sanata Dharma ซึ่งเป็นคณะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมระยะสั้นกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม