ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส ร่วมต้อนรับทีมเยี่ยมตรวจคุณภาพการพยาบาล จากชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส ร่วมต้อนรับทีมเยี่ยมตรวจคุณภาพการพยาบาล จากชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล

ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส ร่วมต้อนรับทีมเยี่ยมตรวจคุณภาพการพยาบาล จากชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล

     เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ทีมเยี่ยมตรวจคุณภาพการพยาบาล จากชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล (UHosNet) นำโดย อ.สุพรรณ์ ว่องรักษ์สัตว์ อ.ชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์ และผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ พ.ต.ท.หญิง วิยดา กัปวัฒนวรสุข และ พ.ต.ท.หญิง ปิยาภรณ์ รักษาทอง โดยการเยี่ยมตรวจครั้งนี้ มีผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรงานการพยาบาลร่วมต้อนรับทีมเยี่ยมตรวจเป็นจำนวนมาก