รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน(ปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : รับสมัครงาน : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน(ปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน(ปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา