โครงการ ลดความเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีโดยการใช้ถุงยางอนามัย หากจำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการ ลดความเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีโดยการใช้ถุงยางอนามัย หากจำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์

โครงการ ลดความเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีโดยการใช้ถุงยางอนามัย หากจำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์

เมื่อวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการลดความเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีโดยการใช้ถุงยางอนามัย หากจำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยทั้งการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่อนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม