โครงการค้นหา คัดกรองภาวะผิดปกติทางการได้ยิน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการค้นหา คัดกรองภาวะผิดปกติทางการได้ยิน

โครงการค้นหา คัดกรองภาวะผิดปกติทางการได้ยิน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ วัดศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมกับ หน่วยหู คอ จมูก โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการคัดกรองภาวะผิดปกติทางการได้ยิน และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการได้ยินในชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม “สุขแน่…แค่ได้ยิน ปี2” เพื่อตรวจยืนยันความพิการทางการได้ยิน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จำนวน 85 คน