กิจกรรม Zumba Fitness เพื่อการกุศล – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : กิจกรรม Zumba Fitness เพื่อการกุศล

กิจกรรม Zumba Fitness เพื่อการกุศล

เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม Zumba Fitness เพื่อการกุศล เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวต้อนรับมหาสารคาม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคามและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในการนี้นายอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้บริจาคเงินจำนวน 290,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดันจำนวน 4 เครื่อง กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก   ครูยอดชาย ยมะคุปต์ อดีตแชมป์ยุโรปเซเลประดับประเทศทีม 911 by และครู Zumba Fitness ซึ่งได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก