คลินิกจักษุ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์ต้อหินโลก – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คลินิกจักษุ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์ต้อหินโลก

คลินิกจักษุ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์ต้อหินโลก

เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ บริเวณชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคาม บุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย อ.พญ.พลอยทราย รุจกรกานต์ จักษุแพทย์ ให้บริการตรวจวัดสายตา และให้คำปรึกษาด้านสายตาฟรี เนื่องในสัปดาห์วันต้อหินโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรจังหวัดมหาสารคามมีความรู้ ความเข้าใจโรคต้อหินมากขึ้น และให้ชาวมหาสารคามได้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ซึ่งถือเป็นการป้องกันภาวะตาบอดถาวรในอนาคต