ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ในการสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : ประชาสัมพันธ์ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ในการสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ในการสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561