งานนิทรรศการสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2561 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : งานนิทรรศการสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2561

งานนิทรรศการสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2561

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ลานแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.นพ.บวร แสนสุโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริการทางการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2561 โดยงานนี้นำโดย ผศ.พญ.กมลวรรณ ตั้งวรพงศ์ชัย อายุรแพทย์โรคไต และบุคลากรจากหน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสุทธาเวช ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคไต และการให้ความรู้โดยแพทย์ และพยาบาล พร้อมทั้งมีน้ำดื่มสมุนไพรและอาหารโรคไตคอยให้บริการฟรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคไตเรื้อรัง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคไตเรื้อรัง