ประกาศประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง (คณะแพทยศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : สอบราคา/ประกวดราคา : ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา : ประกาศประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง (คณะแพทยศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง (คณะแพทยศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)