ขอขอบพระคุณคุณชัยวัฒน์ ลาภผลพูลทวี บริษัท บ้านมือถือ จำกัด สาขาห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ที่ได้บริจาคเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Huawei Body Fat Scale จำนวน 10 เครื่อง รวมมูลค่า 29,000 บาท – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ขอขอบพระคุณคุณชัยวัฒน์ ลาภผลพูลทวี บริษัท บ้านมือถือ จำกัด สาขาห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ที่ได้บริจาคเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Huawei Body Fat Scale จำนวน 10 เครื่อง รวมมูลค่า 29,000 บาท

ขอขอบพระคุณคุณชัยวัฒน์ ลาภผลพูลทวี บริษัท บ้านมือถือ จำกัด สาขาห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ที่ได้บริจาคเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Huawei Body Fat Scale จำนวน 10 เครื่อง รวมมูลค่า 29,000 บาท

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอขอบพระคุณคุณชัยวัฒน์ ลาภผลพูลทวี

บริษัท บ้านมือถือ จำกัด สาขาห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
ที่ได้บริจาคเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Huawei Body Fat Scale
จำนวน 10 เครื่อง รวมมูลค่า 29,000 บาท
เพื่อการให้บริการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์
วันที่ 5 เมษายน 2561