งานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : งานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561

งานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561

วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 07.30 – 13.00 น. ณ ลานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในงานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป พิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร และผู้อาวุโสชุมชนตักสิลา ศรีสวัสดิ์ 1, 2 , 3 และปัจฉิมทัศน์ 1, 2 พิธีมอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น การประกวดชุดไทยย้อนยุค ตามรอยละครบุพเพสันนิวาส ประเภทคู่ชาย – หญิง (พี่หมื่นเดชและแม่หญิงการะเกด) และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป สร้างสัมพันธภาพ ที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และตัวแทนจากชุมชน