คลกรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานบุญหลวงนมัสการสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยฯ มมส. – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คลกรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานบุญหลวงนมัสการสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยฯ มมส.

คลกรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานบุญหลวงนมัสการสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยฯ มมส.

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ บริเวณประรำพิธีหอพระ หน้าคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง บุคลกรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วยพิธีเจริญ พระพุทธมนต์สมโภช ขบวนแห่น้ำ แห่ดอกไม้และเครื่องสักการะแต่หน่วยงาน ขบวนนางรำ และขบวนกลองยาวศิลป์อีสาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำกล่าวคำอาราธนาพระเจ้าลงสรง การอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัยเข้าสู่หอสงฆ์ คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตและนักเรียนร่วมสรงน้ำปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยฯ คณะนางรำซึ่งประกอบด้วยชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมใจรำถวายพระพุทธกันทรวิชัยและรำเฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1,050 คน และการแสดงสมโภช พิธีสรงน้ำปิดทอง สมโภช เทศนากำเนิดพระเจ้า 5 พระองค์ เป็นการสมโภชให้เกิดสวัสดิพิพัฒน์มงคล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เททอง และพระราชทานนามพระพุทธรูป อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามและชาวจังหวัดมหาสารคามทุกหมู่เหล่า