ผู้บริหารและ บุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช ร่วมทำความสะอาดโรงพยาบาลสุทธาเวช ในกิจกรรม “Big Cleaning Day” – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารและ บุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช ร่วมทำความสะอาดโรงพยาบาลสุทธาเวช ในกิจกรรม “Big Cleaning Day”

ผู้บริหารและ บุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช ร่วมทำความสะอาดโรงพยาบาลสุทธาเวช ในกิจกรรม “Big Cleaning Day”

ผู้บริหารและ บุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช

ร่วมทำความสะอาดโรงพยาบาลสุทธาเวช ในกิจกรรม “Big Cleaning Day”

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561

ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม