พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 3 กันยายน 2558
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

[Best_Wordpress_Gallery id=”16″ gal_title=”พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”]