บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ วัดศรีสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย หัวหน้าสาขาบัณฑิตศึกษา และที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นศิริมงคล และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย