โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กประจำปี 2561 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กประจำปี 2561

เมื่อวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กประจำปี 2561 ในหัวข้อทำไมต้องนมแม่? และเคล็ดลับนมแม่ ต้องสำเร็จใน Day Care โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์ กุมารแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องนมแม่ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ และเพื่อให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และมารดาที่เลี้ยงบุตรใหม่อายุไม่เกิน 6 ปี