คณะผู้บริหาร บริษัท โตโยต้ามหาสารคาม (1992) จำกัด ได้บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คณะผู้บริหาร บริษัท โตโยต้ามหาสารคาม (1992) จำกัด ได้บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

คณะผู้บริหาร บริษัท โตโยต้ามหาสารคาม (1992) จำกัด ได้บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

โตโยต้า ครบรอบ 55 ปี คณะผู้บริหาร บริษัท โตโยต้ามหาสารคาม (1992) จำกัด ได้บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร บริษัท โตโยต้ามหาสารคาม (1992) จำกัด

ที่ได้บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนื่องในโอกาส โตโยต้า ครบรอบ 55 ปี

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์

เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

ณ แผนกไตเทียม ชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม