โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2558 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2558

โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2558

โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2558

การรวบรวมองค์ความรู้ด้านสมุนไพร

ในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเรียง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม