คุณประคอง และคุณปทุมพร นุ่มท้วม และครอบครัว มอบชุดผู้ป่วย เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คุณประคอง และคุณปทุมพร นุ่มท้วม และครอบครัว มอบชุดผู้ป่วย เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช

คุณประคอง และคุณปทุมพร นุ่มท้วม และครอบครัว มอบชุดผู้ป่วย เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอขอบพระคุณ คุณประคอง และคุณปทุมพร นุ่มท้วม และครอบครัว

ที่ได้มอบชุดผู้ป่วย จำนวน 30 ชุด และผ้าขนหนู จำนวน 100 ผืน

เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม