ศาลกรนะดิ่งยุคใหม่ ร่วมสืบทอดตำนานแห่งจิตวิญญาณด้านการศึกษา เมืองตักสิลา – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ศาลกรนะดิ่งยุคใหม่ ร่วมสืบทอดตำนานแห่งจิตวิญญาณด้านการศึกษา เมืองตักสิลา

ศาลกรนะดิ่งยุคใหม่ ร่วมสืบทอดตำนานแห่งจิตวิญญาณด้านการศึกษา เมืองตักสิลา

พิธีเปลี่ยนศาลพระภูมิศาลกระดิ่ง
ศาลกรนะดิ่งยุคใหม่ ร่วมสืบทอดตำนานแห่งจิตวิญญาณด้านการศึกษา เมืองตักสิลา ในวาระฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันหลัก ด้านการศึกษาแห่งหนึ่งของยุค Thailand 4.0
วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 09.15 น.
ณ ศาลพระภูมิกระดิ่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง