คุณประคอง และคุณปทุมพร นุ่มท้วม และครอบครัว มอบชุดผู้ป่วย จำนวน 30 ชุด และผ้าขนหนู จำนวน 100 ผืน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : Uncategorized : คุณประคอง และคุณปทุมพร นุ่มท้วม และครอบครัว มอบชุดผู้ป่วย จำนวน 30 ชุด และผ้าขนหนู จำนวน 100 ผืน

คุณประคอง และคุณปทุมพร นุ่มท้วม และครอบครัว มอบชุดผู้ป่วย จำนวน 30 ชุด และผ้าขนหนู จำนวน 100 ผืน

อาจารย์ นายแพทย์สรรญชัย สมบัติไหมไทย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช

รับมอบชุดผู้ป่วย จำนวน 30 ชุด และผ้าขนหนู จำนวน 100 ผืน

จากคุณประคอง และคุณปทุมพร นุ่มท้วม และครอบครัว

เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม