ครอบครัวคุณนิตย์ ภูโสภา บริจาคถังออกซิเจน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ครอบครัวคุณนิตย์ ภูโสภา บริจาคถังออกซิเจน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช

ครอบครัวคุณนิตย์ ภูโสภา บริจาคถังออกซิเจน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ
ครอบครัวคุณนิตย์ ภูโสภา
ที่ได้บริจาคถังออกซิเจน
เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม