คุณมาลินี แผงสาเคน ที่ได้บริจาคเงิน เพื่อซื้ออุปกรณ์การดำเนินงานและสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์ ให้กับคลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลสุทธาเวช – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คุณมาลินี แผงสาเคน ที่ได้บริจาคเงิน เพื่อซื้ออุปกรณ์การดำเนินงานและสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์ ให้กับคลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลสุทธาเวช

คุณมาลินี แผงสาเคน ที่ได้บริจาคเงิน เพื่อซื้ออุปกรณ์การดำเนินงานและสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์ ให้กับคลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลสุทธาเวช

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอขอบพระคุณ คุณมาลินี  แผงสาเคน

ที่ได้บริจาคเงิน จำนวน 3,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์การดำเนินงานและสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์

ให้กับคลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลสุทธาเวช

ณ คลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม