คุณสุจิรา เหลืองอุบล และคณะผู้มีจิตศัทธา ที่ได้บริจาคโต๊ะรองกราบ ไว้บริเวณสถานที่ตั้งรูปปั้นหมอชีวกโกมารภัจจ์บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คุณสุจิรา เหลืองอุบล และคณะผู้มีจิตศัทธา ที่ได้บริจาคโต๊ะรองกราบ ไว้บริเวณสถานที่ตั้งรูปปั้นหมอชีวกโกมารภัจจ์บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ

คุณสุจิรา เหลืองอุบล และคณะผู้มีจิตศัทธา ที่ได้บริจาคโต๊ะรองกราบ ไว้บริเวณสถานที่ตั้งรูปปั้นหมอชีวกโกมารภัจจ์บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอขอบพระคุณ คุณสุจิรา  เหลืองอุบล และคณะผู้มีจิตศัทธา

ที่ได้บริจาคโต๊ะรองกราบ ไว้บริเวณสถานที่ตั้งรูปปั้นหมอชีวกโกมารภัจจ์บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม