ศ.เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน และ รศ.ดร.วีระ บุณยะกาญจน ได้มีจิตศรัทธาบริจาคหนังสือสำหรับเด็ก จำนวน ๘๘ เล่ม พร้อมด้วยของเล่นสำหรับเด็ก ให้กับคลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสุทธาเวช – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ศ.เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน และ รศ.ดร.วีระ บุณยะกาญจน ได้มีจิตศรัทธาบริจาคหนังสือสำหรับเด็ก จำนวน ๘๘ เล่ม พร้อมด้วยของเล่นสำหรับเด็ก ให้กับคลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสุทธาเวช

ศ.เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน และ รศ.ดร.วีระ บุณยะกาญจน ได้มีจิตศรัทธาบริจาคหนังสือสำหรับเด็ก จำนวน ๘๘ เล่ม พร้อมด้วยของเล่นสำหรับเด็ก ให้กับคลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสุทธาเวช

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอขอบพระคุณ

ศ.เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน และ รศ.ดร.วีระ บุณยะกาญจน

ได้มีจิตศรัทธาบริจาคหนังสือสำหรับเด็ก จำนวน ๘๘ เล่ม พร้อมด้วยของเล่นสำหรับเด็ก

ให้กับคลินิกกุมารเวชกรรม แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุทธาเวช

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์นิตยา บุญตรา เป็นผู้ประสานงานการบริจาคในครั้งนี้

ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม