คุณศุภเนศ ชินสถิต บริจาคเงินค่าแรงปูพื้นกระเบื้องห้องพักแพทย์อาคารรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสุทธาเวช และโทรทัศน์สี Samsung จอ LED ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คุณศุภเนศ ชินสถิต บริจาคเงินค่าแรงปูพื้นกระเบื้องห้องพักแพทย์อาคารรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสุทธาเวช และโทรทัศน์สี Samsung จอ LED ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

คุณศุภเนศ ชินสถิต บริจาคเงินค่าแรงปูพื้นกระเบื้องห้องพักแพทย์อาคารรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสุทธาเวช และโทรทัศน์สี Samsung จอ LED ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอขอบพระคุณ คุณศุภเนศ ชินสถิต
ที่ได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินค่าแรงปูพื้นกระเบื้องห้องพักแพทย์อาคารรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสุทธาเวช จำนวน 35,000 บาท และโทรทัศน์สี Samsung จอ LED ขนาด 40 นิ้ว
จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 15,000 บาท
รวมมูลค่าการบริจาค ทั้งสิ้น 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)