ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นายแพทย์สุนทร ธีรพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์แพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่นเชิงคุณธรรมจริยธรรม จากแพทยสภา ประจำปี 2561 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นายแพทย์สุนทร ธีรพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์แพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่นเชิงคุณธรรมจริยธรรม จากแพทยสภา ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นายแพทย์สุนทร ธีรพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์แพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่นเชิงคุณธรรมจริยธรรม จากแพทยสภา ประจำปี 2561

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ นายแพทย์สุนทร  ธีรพัฒนพงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์แพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่นเชิงคุณธรรมจริยธรรม

จากแพทยสภา ประจำปี 2561