พิธีไหว้ครูและครอบครูแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : พิธีไหว้ครูและครอบครูแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครูและครอบครูแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครูและครอบครูแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561
เวลา 07.30 – 12.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติหลังที่ 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม