บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์จิตรดา คงคำ อาจารย์สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรงานวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกแนะแนวการศึกษาร่วมกับกองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีตัวแทนคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมออกบูท แนะนำหลักสูตร และนำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนในครั้งนี้ แก่นักเรียนระดับชั้น ม.6 โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมประมาณ 400 คน