คุณวิพล สุภาชัยวัฒน์ และครอบครัว ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กองทุนการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะแพทยศาสตร์ มมส เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คุณวิพล สุภาชัยวัฒน์ และครอบครัว ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กองทุนการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะแพทยศาสตร์ มมส เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

คุณวิพล สุภาชัยวัฒน์ และครอบครัว ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กองทุนการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะแพทยศาสตร์ มมส เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอขอบพระคุณคุณวิพล สุภาชัยวัฒน์ และครอบครัว
ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กองทุนการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
วันที่ 18 กันยายน 2561
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม