บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี 2561 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี 2561

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี 2561

เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.สุทธิวรรณ ธรรมวัตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ รศ.นพ.กิตประมุข ตันตยาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี 2561 โดย นายเสนห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธี ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย” ผู้ทรงตระหนักถึงความสำคัญด้านสาธารณสุข ที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ทรงเป็นพระอาจารย์ ในการอบรมแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้ด้านสุขวิทยา เวชกรรมป้องกันและสุขาภิบาล รวมทั้งทรงส่งเสริม งานสาธารณสุขของประเทศ อีกนานัปการ ด้วยพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐาน และพัฒนากิจการด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนปัจจุบันนี้