รับมอบบริจาคเครื่องเครื่องไตเทียม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : รับมอบบริจาคเครื่องเครื่องไตเทียม

รับมอบบริจาคเครื่องเครื่องไตเทียม

เมื่อวันศุกร์ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร รับมอบเครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง  มูลค่า 430,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) จาก คุณพฤกษ์ ฐิติรัตนภรณ์ และคุณพชรวรรณ – นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี และคณะ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช