ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าพบและแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม