ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธิมอบเครื่องแบบปฏิบัติการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : เกี่ยวกับนิสิต/ศิษย์เก่า : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธิมอบเครื่องแบบปฏิบัติการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธิมอบเครื่องแบบปฏิบัติการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561