ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อกล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าความละเอียดสูงฯ จำนวน 1 เครื่อง – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : สอบราคา/ประกวดราคา : ประกาศเปิดเผยราคากลาง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อกล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าความละเอียดสูงฯ จำนวน 1 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อกล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าความละเอียดสูงฯ จำนวน 1 เครื่อง