คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ ครอบครัวอนันตวุฒิ ที่ได้บริจาคถุงผ้าสำหรับใส่ยา จำนวน 120 ผืน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ ครอบครัวอนันตวุฒิ ที่ได้บริจาคถุงผ้าสำหรับใส่ยา จำนวน 120 ผืน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ ครอบครัวอนันตวุฒิ ที่ได้บริจาคถุงผ้าสำหรับใส่ยา จำนวน 120 ผืน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอขอบพระคุณ
ครอบครัวอนันตวุฒิ
ที่ได้บริจาคถุงผ้าสำหรับใส่ยา จำนวน 120 ผืน
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม