ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560 – 2561 ประกอบด้วยดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ รวมจำนวน 132 คน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561