ชมรมโยคะ มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ชมรมโยคะ มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ชมรมโยคะ มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เมื่อวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ ผู้รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร รับมอบเงินบริจาคจากชมรมโยคะคณะแพทยศาสตร์และสมาชิก เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนให้บริการด้านการแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวช จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)