โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 60 ที่งนั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ซึ่งมีผู้สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก