คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรหน่วยงานภายใน มมส ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ. นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย ในโอกาสรับตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรหน่วยงานภายใน มมส ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ. นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย ในโอกาสรับตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรหน่วยงานภายใน มมส ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ. นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย ในโอกาสรับตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม