ประกาศรายชื่อสำรองผู้ผ่านการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต รุ่นที่ 14 ปี 2562 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : ประชาสัมพันธ์ : ประกาศรายชื่อสำรองผู้ผ่านการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต รุ่นที่ 14 ปี 2562

ประกาศรายชื่อสำรองผู้ผ่านการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต รุ่นที่ 14 ปี 2562